Ako správne dekontaminovať lak? Krátky sprievodca dekontamináciou

Dekontaminácia laku - slovné spojenie, ktoré ste už určite nejeden krát počuli v súvislosti s detailingom. Ale viete, čo znamená a ako sa taká dekontaminácia vykonáva?

Dekontaminácia laku alebo tiež „clayovanie“ je vlastne odstraňovanie drobných častíc ako je asfalt, živica, brzdný prach, či náletová hrdza z laku. Tieto častice sú prilepené, resp. „zapichnuté“ v povrchu karosérie a bežná chémia ich nedokáže zmyť. Z dlhodobého hľadiska sú nebezpečné najmä železité častice, ktoré môžu spôsobovať dokonca lokálnu koróziu. Dekontaminácia laku zároveň prispieva k dlhšej výdrži vosku a iných druhov ochrany laku.

V nasledujúcich bodoch si priblížime jednotlivé drobné častice, ktoré môžu poškodiť lak, a tiež vám poradíme ako pred nimi účinne ochrániť automobil.

  1. Asfalt

spar_tar_banner_1920x720

Pravdepodobne najbežnejšia a najviac dráždivá organická kontaminácia prenášaná z čerstvo položených bitúmenových povrchových úprav na cestách. Tento problém sa môže zhoršiť najmä v horúcich letných mesiacoch, kvôli zníženiu viskozity bitúmenu, čo uľahčuje prenos z povrchu vozovky na vaše vozidlo. Väčšiemu riziku býva vystavená najmä spodná časť automobilu a to hlavne v tesnej blízkosti kolies, pretože práve tie prenášajú bitúmenovú zmes z povrchu vozovky na automobilu.

Ako ho odstrániť?

Asfalt je vysoko viskózna kvapalná alebo polotuhá forma ropy, ktorá sa skladá z uhľovodíkov s rôznou molekulovou hmotnosťou. Prirodzené pridanie väčšieho množstva uhľovodíkov do polotuhých ložísk dechtu zvýši bod mäknutia materiálu a uvoľní ho z povrchu. Väčšina (nie všetky) odstraňovače dechtu sú vyrobené na uhľovodíkovej báze. Jednoduchým nastriekaním odstraňovača dechtu priamo na postihnuté miesto sa usadeniny uvoľnia alebo dokonca rozpustia, čím sa kontaminant stáva ľahko odstrániteľným. Snažte sa neprekročiť odporúčané množstvo prípravku. Po rozpustení by ste mali zvyšky zotrieť smerom dolu.

Prevencia

Vyhýbanie sa asfaltu môže byť náročná úloha. Preto navrhujeme použiť na vaše vozidlo odolný tmel, najmä na spodné časti automobilu. Tmel dokáže zlepšiť reflexiu znečisťujúcich látok.

POZNÁMKA: Odstraňovače asfaltu môžu byť veľmi škodlivé pre mäkké laky, alebo aerosólové povrchové úpravy a tiež môžu odstrániť akýchkoľvek voskové alebo tesniace nátery. Pri používaní týchto druhov prípravkov je potrebná zvýšená opatrnosť a nemali by sa používať pri každom umývaní auta.

  1. Nektár (medník)

Ide o cukornatú tekutinu, ktorú vytvárajú niektoré rastliny, ale taktiež sa nachádza aj na listoch. Nektárom sa tiež živí drobný hmyz, ktorý ho prenáša na povrch automobilu. Ten následne na povrchu tvrdne, čím sa stáva ťažko odstrániteľným.

Ako ho odstrániť?

Sladká látka na báze uhľohydrátov by mala byť vo svojej tekutej alebo nestuhnutej forme rozpustná vo vode. Ak sa ku kontaminantu dostanete v skorých štádiách, potom by nektár mal byť relatívne ľahko odstrániteľný teplým mierne zásaditým vodným roztokom.

Vo väčšine prípadov však narazíme na nektár, keď už je nejaký čas na povrchu a vo svojej zaschnutej forme - tvrdé, lepkavé škvrny. Ak je to tak, jedinou možnosťou je použitie špeciálnej hliny (clay) a lubrikačnej chémie.

Prevencia

V prvom rade by ste sa mali vyhnúť parkovaniu v oblastiach s vysokým porastom alebo pod stromami. To sa však ľahšie povie, ako vykoná. Ak pravidelne parkujete vo vysokorizikovej oblasti, potom je najlepšou ochranou znova už vyššie spomínaný tmel.

  1. Hmyz

deco3

Veľmi častá nepríjemnosť - najmä v letných mesiacoch. Hmyz v lete jednoducho narazí na predné povrchy automobilu a zvyšky, ktoré zostanú vyschnú a doslova sa privaria k povrchu. To následne môže spôsobiť leptanie a zmenu farby povrchov v dôsledku korozívnych účinkov organických kyselín, ktoré sa nachádzajú v pozostatkoch hmyzu. Nahromadenie takýchto kontaminantov na povrchu nemá vplyv iba na estetické vlastnosti povrchu, ale tiež dramaticky ovplyvňuje schopnosť povrchu odvádzať vodu.

 Ako ho odstrániť?

Odstraňovanie zvyškov hmyzu môže byť rovnako náročné ako pri spomínanom nektáre. Avšak pravidelné čistenie miernym alkalickým roztokom, ktoré pomáha rozložiť tieto zvyšky, by malo zabrániť hromadeniu alebo leptaniu. Vždy odporúčame použiť špeciálny prípravok na odstraňovanie hmyzu, ktoré sú vyrobené tak, aby ich bolo možné používať spolu s pokročilými zahusťovadlami, tie sa po aplikácii rýchlo prilepia na povrch. Ich použitie je maximálne bezpečné a šetrné aj k jemným lakom.

Prevencia

Uistite sa, že je vaše vozidlo dobre chránené. Správne zvolený tmel dokáže skutočné zázraky. K lepším výsledkom určite dopomôže aj pravidelné čistenie miernym alkalickým roztokom alebo odstraňovačom hmyzu. Dbajte na to, že takýto prípravok je označený ako LSP, prípadne je šetrný k vosku, aby ste s ním neodstránili aj tie vrstvy, ktoré nechcete.

Anorganické látky


V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať anorganickými časticami pochádzajúcimi z priemyselných a hospodárskych činností. Tieto druhy znečistenia nemôžu byť väčšinou pozorovateľné voľným okom a patrí sem priemyselný prach, brzdový prach, oblak prachu znečistenia pri striekaní farbou a sadze z výfukového systému. Tie sa môže naviazať na vaše vozidlo jednak fyzicky- prostredníctvom iónovej príťažlivosť náboja a chemicky - prostredníctvom elektrolýzy.

Kovový prach

deco1_1

Všeobecný výraz kovový prach označuje kovové častice, ktoré sú vzhľadom na iónovú príťažlivosť priťahované na povrch vozidla a po kontakte s týmto povrchom sa na ňom usadia. Medzi zdroje kovového prachu patrí ťažký priemysel, železnice a brzdový prach z vášho vozidla. Tieto ostré a niekedy veľmi horúce častice sa hlboko usadia do jemného povrchu vášho vozidla a začnú oxidovať. Tento oxidačný proces je osobitnou hrozbou, pretože pri oxidácii sa kovové častice zväčšujú. Táto rekcia zväčšovania môže byť veľmi poškodzujúca a môže zapríčiniť proces vydúvania sa pod povrchom, obsahujúcim farbu a dokonca môže vyvolať oxidáciu povrchu v tých najhorších prípadoch.

Odstránenie poškodenia

Pre efektívne a bezpečné odstránenie kovového prachu sa používajú dva hlavné spôsoby - mechanické obrusovanie a chemické procesy.

Mechanické obrusovanie, ktoré je uskutočnené procesom použitia ílovitej hmoty (clay bar), ktorá jemne prechádza cez určené miesta. Táto ílovitá hmota (clay bar) priľne k povrchu a jednoducho akékoľvek nečistoty z neho zaberie (podrobnejšie informácie sú uvedené v časti použitie ílovitej hmoty).

V rámci chemických procesov sme sa v posledných rokoch oboznámili s chemickými odstraňovačmi na báze „vyťahujúceho“ bleeding efektu, ale nie všetky produkty dosahujú tento žiaduci efekt. Odstraňovače na báze chemických zlúčenín, s efektom „ vyťahovania“ pracujú na základe oxidačno-redukčných zmien. Touto chemickou reakciou dochádza k tomu, že sekundárne produkty a skôr naviazané nečistoty sú zmyté normálnym očistením.

Prevencia

Pre väčšinu druhov znečistenia je prevencia najľahším spôsobom eliminácie poškodenia. Limitovanie vystavenia vášho automobilu priemyselným prachom môže pomôcť v zabránení dlhodobému usadeniu škodlivín na vozidle. Brzdovému prachu sa nedá tak ľahko zabrániť, ale dbajte na to, aby ste vykonávali pravidelné údržbové čistenia, aby sa odstránili akékoľvek voľné častice predtým, než sa pevne usadia na povrchu a tiež dbajte na to, aby ste aplikovali dostatočné ochranné prostriedky na ochranu povrchu vášho vozidla, ktoré budú redukovať nahromadené nečistoty, s ktorými prichádzate do kontaktu.

Znečisťujúce častice zo striekania farieb.

Tieto malé častice z farieb, aplikovaných striekaním za pomoci vzduchu, pochádzajú z priemyselných zdrojov alebo z prevádzok pre úpravu automobilov. Tieto druhy znečistenia sa môžu dať veľmi náročne odstrániť, najmä vtedy, ak mali dostatočný časový priestor na usadenie sa na povrchu. Takmer všetky druhy farieb leptajú jemný povrch vášho automobilu.

Odstránenie poškodenia

Ílovitá hmota (clay bar) môže byť veľmi účinná pri niektorých typoch striekacích farieb (podrobnejšie informácie v časti návodu pre ílovitú hmotu), ale nie všetko bude ľahko odstránené touto metódou. Ak účinok ílovitej hmoty nebude dostatočný, potom sa odporúča použitie stredných a silných prostriedkov pre odstraňovanie škrabancov, ale pripomíname, aby ste tento zásah vykonávali opatrne. Ak všetky ostatné možnosti nie sú účinné, potom by ste mohli použiť metódu brúsenia pod vodou.

Prevencia

Nie je žiadna reálna ochrana proti tomuto typu znečistenia, takže sa jednoducho vyhýbajte kontaktu vášho automobilu so striekacími farbami akéhokoľvek typu – či už prevádzok pre úpravu automobilov, alebo dokonca maľovaniu plotu pri dome.

Sadze z výfukového systému

Toto znečistenie je spôsobované každý deň pri používaní vášho vozidla a je zložené hlavne z dusíka, vodnej pary a zlúčenín oxidu uhličitého s malým percentom stopových elementov, akými je oxid uhoľnatý, hydrokarbóny (nespálené palivo) a oxidy dusíka, prítomné najmä v starších diesel motoroch. Sadze z výfukového systému môžu spôsobovať fľaky na jemnom povrchu, najmä v súvislosti s teplom (koncovka výfuku)

Odstránenie poškodenia

Väčšinou sa sadze z výfukového systému vášho vozidla, ktoré sa hromadia na jeho zadnej časti, dajú ľahko odstrániť s mierne alkalickým roztokom, alebo jemným šampónom. V prípade výfukovej koncovky, mierne kyselinové roztoky alebo štandardné hydrokarbónové živice a odstraňovače lepidla môžu byť použité na zjemnenie nepoddajných fľakov, ktoré sa potom ľahko pretrú overeným kovovým leštidlom.

Prevencia

Vo všeobecnosti, časti obsahujúce farbu na vašom vozidle môžu byť ochránené od sadzí z výfukového systému jednoduchými tmelmi. Pre výfukovú koncovku a miesta, ktoré sú vystavené teplu sa odporúčajú overené teplote odolné tmely alebo keramické povlaky.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.