Keramické povlaky: Odhalenie skutočností, výhod a obmedzení

Predtým než sa pustíme do mierne hĺbkovej teórie o údržbe a o tom, či sa má alebo nemá keramický povlak priživovať, si najprv vysvetlíme, čo vlastne keramický povlak je.

Keramický povlak, v angličtine známy ako "ceramic coating," alebo skrátene keramika, je pokročilá forma ochrany povrchu automobilu. Aplikuje sa na lak, disky, plasty a sklo automobilu. Ide o kvapalný polymér založený primárne na báze oxidu kremičitého, ktorý sa ručne aplikuje na časti automobilu. Po aplikácii sa tento povlak viaže s lakom automobilu a vytvára ochrannú vrstvu, ktorá ponúka viaceré výhody.

Zloženie a aplikácia

Zloženie:

  • Oxid kremičitý (SiO2): Hlavná zložka keramického povlaku, ktorá sa nachádza v kvapalnej forme.
  • Oxid titaničitý (TiO2): Niektoré varianty povlakov obsahujú túto zložku, ktorá zvyšuje tvrdosť a lesk povlaku.
  • Grafén: Surovina, ktorá garantuje vyššiu chemickú odolnosť.
  • Elastomér: Novinka v oblasti výroby keramických povlakov, ktorá zvyšuje samotnú výdrž povlaku.

Vlastnosti a výhody keramického povlaku

  • Lesk: Keramický povlak zvyšuje úroveň lesku samotného laku.
  • Hydrofóbnosť: Keramický povlak je vysoko hydrofóbny, čo znamená, že odpudzuje vodu. To uľahčuje umývanie automobilu a znižuje usadzovanie nečistôt.
  • Odolnosť voči chemikáliám: Povlak je odolný voči rôznym chemikáliám, ako sú kyslé dažde, soli a iné kontaminanty z ciest, čo pomáha chrániť lak pred poškodením.
  • Tvrdosť a výdrž: Ochranná vrstva môže vydržať roky, v závislosti od kvality povlaku a podmienok údržby.

ai-generated-3d-water

Keramický povlak je vnímaný ako moderná forma ochrany laku, ktorá podstatne zlepšuje estetický vzhľad automobilu a zároveň poskytuje dlhodobú ochranu proti vonkajším vplyvom. Na rozdiel od tradičného voskovania, ktoré si vyžaduje časté opakovanie, keramický povlak ponúka trvácnejšie riešenie s nižšou potrebou údržby.

Hlavným dôvodom používania ochrany laku je uľahčenie udržiavania čistoty automobilu. Faktory ako pridaný lesk, odolnosť proti poškriabaniu (ktorá je často preceňovaná) a ochrana proti UV žiareniu (ktorá je ťažko merateľná) sú často prehnané marketingové tvrdenia. Skutočná výhoda ochrany laku spočíva v tom, že udržuje automobil dlhšie čistý a zjednodušuje proces čistenia v porovnaní s nechráneným lakom. Tento benefit platí pre všetky typy ochranných povlakov na lak.

Hlavným rozdielom medzi keramickými povlakmi a inými formami ochrany laku je ich schopnosť udržať automobil čistý po dlhšiu dobu a výrazne uľahčiť proces čistenia. Mnohí výrobcovia propagujú pridaný lesk, tvrdosť a ďalšie vlastnosti, avšak skutočná výhoda keramického povlaku spočíva v jeho výdrži. Keramický povlak poskytuje rovnaké základné výhody ako iné ochranné prípravky na lak, avšak s podstatne dlhšou účinnosťou.

Keramické povlaky poskytujú dlhšiu ochranu laku, pretože sú jedinou formou ochrany, ktorá sa fyzicky a chemicky viaže na číry lak automobilu. Zatiaľ čo iné formy ochrany laku sa len priľnú k jeho povrchu, hoci s rôznou mierou priľnavosti, keramické povlaky vytvárajú pevné väzby s lakom, čím zabezpečujú trvácnejšiu a efektívnejšiu ochranu.

Zložky keramických povlakov, ktoré sa viažu na číry lak, sú fyzikálne, chemicky a tepelne odolnejšie než tie, ktoré sa používajú pri iných formách ochrany laku. To znamená, že tieto povlaky dlhšie odolávajú silným chemikáliám, viacerým umývacím cyklom a extrémnym teplotám. Tým sa zvyšuje ich trvanlivosť a účinnosť pri ochrane automobilového laku.

Avšak, napriek prehnaným tvrdeniam výrobcov povlakov o životnosti 3, 5, 8, či 10 rokov, je dôležité si uvedomiť toto: áno, keramické povlaky vydržia podstatne dlhšie ako akákoľvek iná forma ochrany laku, no aj ony postupne degradujú, rovnako ako všetky ostatné ochranné povlaky. Rozdiel je v tom, že keramické povlaky degradujú pomalšie.

Hrúbka keramických povlakov závisí od značky a počtu nanesených vrstiev. Priemerná hrúbka sa môže pohybovať v rozmedzí 1-3 mikrónov, čo predstavuje menej ako 0,008 milimetra. Táto hrúbka nie je voľným okom viditeľná. Na porovnanie, fólia na ochranu laku (PPF), ktorá je priehľadnou plastovou fóliou, má zvyčajne hrúbku približne 170-180 mikrónov.

S týmito vedomosťami teraz môžete odpovedať na akúkoľvek otázku týkajúcu sa starostlivosti o automobil s keramickým povlakom, pretože odpovede sú rovnaké ako v prípade akéhokoľvek iného chráneného automobilu. Keramický povlak poskytuje dlhšiu ochranu, avšak zásady údržby a starostlivosti zostávajú rovnaké.

man-working-car-detailing-coating-car_11zon

Na zabezpečenie maximálnej životnosti keramického povlaku je dôležité ho vždy ošetrovať, čistiť a umývať čo najšetrnejšími chemikáliami a metódami. Ak váš keramický povlak vykazuje rovnaké vlastnosti ako v deň jeho prvotnej aplikácie, stačí používať pH neutrálne aktívne peny a šampóny. Použitie silne alkalických alebo kyslých prípravkov môže zbytočne zaťažiť inak neporušený povlak. Hoci niektoré povlaky uvádzajú rozsah pH, v ktorom by mali byť účinné, samotná hodnota pH nie je určujúca. Podstatné je chemické zloženie prípravku, napríklad prítomnosť agresívnych látok ako hydroxid sodný. Mierne alkalické a mierne kyslé prípravky zvyčajne pravému keramickému povlaku neublížia. Preto je odpoveď na otázku, či citrusový čistič na predumytie alebo odstraňovač cestného filmu okamžite a úplne odstráni keramický povlak, v 99,9 % prípadov jednoznačne NIE. Avšak, ak povlak funguje správne, nie je potrebné používať takéto prípravky.

Jedným z podstatných rozdielov medzi keramickými povlakmi a inými formami ochrany laku je, že keramické povlaky dosahujú výrazne vyššiu tvrdosť po vytvrdnutí. Hoci môžu byť tvrdenia o tvrdosti 9H alebo 10H prehnané, keramické povlaky sa po aplikácii skutočne stávajú tvrdými. Vosky tento efekt neposkytujú; umožňujú určitým typom nečistôt preniknúť do voskovej vrstvy a byť odstránené spolu s degradáciou vosku.

Pri keramických povlakoch sa však nečistoty usadzujú na povrchu povlaku, podobne ako na samotnom laku, čo môže viesť k zanášaniu alebo upchávaniu povlaku. Ak zaznamenáte zníženie výkonu povlaku, napríklad stratu hydrofóbnych vlastností, je možné umyt automobil silnejšími chemikáliami. Organické látky sa odstránia pomocou alkalických čistiacich prípravkov, ako sú Labocosmetica Primus 2.0 alebo FX Protect Gravity Pre-Wash, zatiaľ čo anorganické látky, ako sú minerálne usadeniny, sa odstránia kyslými čistiacimi prípravkami, ako sú Labocosmetica Purifica alebo FX Protect Arctic Ice Shampoo. Medzi týmito dvoma krokmi sa odporúča umyť automobil šampónom s neutrálnym pH, čo tvorí postup zvaný "3pH sytém od Labocosmetica".

Tento postup je potrebné vykonať iba v prípade, že je to nevyhnutné. Pravidelné umývanie vozidla s keramickým povlakom mierne kyslým šampónom môže pomôcť predchádzať usadzovaniu minerálnych nečistôt, avšak z dlhodobého hľadiska by mohlo povlak poškodiť. Ak povlak funguje správne, nie je potrebné používať silné chemikálie.

V prípade, že keramický povlak je na najvyššom stupni degradácie a zostávajú posledné dni svojej funkčnosti, môžete sa pokúsiť o chemickú prvú pomoc v podobe použitia kyslého univerzálneho prípravku od výrobcu Aqua Car Cosmetics. 

Keramické povlaky nevyžadujú žiadny vrchný ochranný povlak (topper) na posilnenie ich vlastností. Teoreticky je možné aplikovať akýkoľvek iný ochranný povlak na keramický povlak, avšak v praxi to nemá význam. Ako bolo uvedené, keramický povlak nie je trvalý štít, ale postupne sa degraduje v dôsledku mechanických, chemických a environmentálnych vplyvov, hoci oveľa pomalšie ako tradičné ochranné povlaky, napríklad karnaubský vosk. To znamená, že jeho samočistiace a hydrofóbne vlastnosti pretrvávajú dlhšie.

Aby tieto vlastnosti zostali účinné, povlak musí byť čistý. Ak je automobil s keramickým povlakom dlhodobo vystavený vonkajším podmienkam bez pravidelného umývania, špina, nečistoty a minerálne usadeniny môžu povlak upchať a znížiť jeho účinnosť. Tento problém môže byť spôsobený buď znečistením, alebo prídavnými prípravkami, ktoré sa na povlak aplikujú. Tieto prídavné prípravky sa zmyjú alebo degradujú rýchlejšie než keramický povlak, čo môže znížiť jeho účinnosť. Aplikáciou ďalšieho ochranného povlaky sa stratia pôvodné vlastnosti keramického povlaku a prejavia sa vlastnosti prídavného povlaku, vrátane zhoršenia hydrofóbnych vlastností pôvodného povlaku.

Je dôležité si uvedomiť, že SiO2 (oxid kremičitý), základ mnohých topperov, je v podstate piesok. Prípravky označené ako obsahujúce SiO2 sú v skutočnosti deriváty, ako sú silikóny, silazány a siloxány. Prítomnosť SiO2 v produkte neznamená, že je vhodným keramickým topperom. Skutočný obsah SiO2 v týchto prípravkoch je zvyčajne nižší než 10 %, čo znamená, že žiadny prípravok, ktorý sa dá nastriekať, nemôže byť skutočne na báze SiO2. Tieto produkty sú zvyčajne na báze vody a obsahujú množstvo ďalších látok, ako sú silikóny, polyméry, nosné oleje a niekedy aj vosk.

Keďže keramické povlaky sú hydrofóbne, vrchné povlaky na báze vody sú často neúčinné, pretože ich povlak jednoducho odmietne. Tvrdenia, že toppery predlžujú životnosť keramických povlakov, sú neodôvodnené. Keramické povlaky sú veľmi odolné a vyžadujú si výrazný chemický, mechanický alebo tepelný zásah, aby sa poškodili a degradovali. Akýkoľvek topper, ktorý aplikujete, bude v podstate zbytočný, pretože akákoľvek sila dostatočne silná na to, aby poškodila povlak, prejde priamo cez topper a zasiahne povlak.

Vrchné vrstvy sa primárne používajú na riešenie problémov s vodnými škvrnami, čo je jedna z najväčších nevýhod keramických povlakov. Výrobcovia povlakov často uvádzajú neprimerané tvrdenia o výdrži 5 až 10 rokov bez toho, aby spomenuli, že hydrofóbne vlastnosti sa časom znižujú. Namiesto otvoreného informovania o skutočnej trvanlivosti povlakov predávajú toppery, ktoré vytvárajú dojem, že povlak stále funguje, pričom vidíte len krátkodobé hydrofóbne vlastnosti topperu.

Z objektívneho a vedeckého hľadiska toppery neprinášajú žiadne skutočné výhody, nie sú potrebné a nepredlžujú životnosť keramických povlakov.

Na umývanie automobilu s keramickým povlakom stačí používať neutrálny šampón bez akýchkoľvek ďalších prídavných látok (vosk, zvýrazňovače lesku, ochranné vlastnosti). Používaním šampónov s prídavkom ochranných látok alebo quick detailerov zmeníte pôvodné vlastnosti povlaku a nebudete vedieť, či hydrofóbnosť pochádza z keramického povlaku, alebo z rýchleho detaileru či vosku v spreji.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.